Eğitim Duyurusu!

Eğitim Duyurusu!

Dijital Dönüşüm Çağı’nda, içinde bulunduğumuz COVID-19 Süreci’nin de etkisi ile, İş Yaşamımızda, VUCA (Volatility/Değişkenlik, Uncertainty/Belirsizlik, Complexity/Karmaşıklık, Ambiguity/Muğlaklık) ortamının varlığını, her geçen gün, daha fazla hissetmekteyiz. Tesis Yönetimi’nde; İşletmelerin, Rekabet Gücünü Artırması ve Sürdürülebilirliğini Sağlayabilmesi, Dijital Dönüşüm Çağı’nın Dinamikleri ile Uyumlu İşgücü Yönetimi’ni gerçekleştirmeleri ile mümkün olacaktır.

Yönetim Danışmanı, Yönetici Koçu, Mentor ve Eğitmen olarak profesyonel yaşamını sürdüren Sibel KINAK; 30 Mayıs 2020 Cumartesi, saat 15:00’te başlayacak olan; Tesis Yönetimi’nde, Dijital Dönüşüm Çağı ile Uyumlu İşgücü Yönetimi başlıklı Webinar’ımızda, katılımcıları, Dijital Dönüşüm Çağı’nın İşletme Yapısı, Türkiye’de İş Yaşamı’nın ve İşgücü’nün Geleceği konusunda bilgilendirecektir. ID: 442-859-2226 PASSWORD: uttmd Moderatör: Ferdun Dönmez