BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI GÖSTERGELERİ (ENPG)BASELİNE (REFERANS HAT) REGRESYON ANALİZİ EĞİTİMİ