Covid -19 Sonrası Tesislerin Faaliyete Başlama Süreçleri" Ferdun DÖNMEZ